een school binnenstebuiten / 2018-2020

In de afstudeeropgave wordt de vraag gesteld hoe architectuur kan bijdragen aan jongeren met autisme die willen doorstuderen na het voorgezet (speciaal) onderwijs. In vier stappen wordt de wereld van autisme geanalyseerd, de manier waarop de maatschappij en het onderwijssysteem hier in de loop van de tijd mee omgegaan zijn, de locatie en tot slot het ontwerp voor het schoolgebouw zelf. De opgave heeft geresulteerd in een plan voor een school aan de oever van de Dommel in Eindhoven. In het gebouw verandert de doordringbaarheid van (omgevings)prikkels; waar in de onderbouw orde, structuur en veiligheid centraal staan, wordt in de bovenbouw de leerling juist meer op de proef gesteld. Het gebouw accommodeert de autistische leerling en laat ruimte voor leren, ontdekkingen en mooie herinneringen aan de schooltijd.

afstudeerfilm: https://lnkd.in/e8CF7ET
afstudeerverslag: https://lnkd.in/eYuhUKv

Hit enter to search or ESC to close